Μουσικά Όργανα

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

Οκτάχορδα Μπουζούκια

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από οκτάχορδα μπουζούκια. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 900€ και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξάχορδα Μπουζούκια

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από εξάχορδα μπουζούκια. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 900 € και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τζουράδες

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από τζουράδες. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 900 € και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπαγλαμάδες

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από μπαγλαμάδες. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βεβαία μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 450 € και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κιθάρες

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από κιθάρες. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 1000 € και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Παραδοσιακά Όργανα

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από παραδοσιακά όργανα. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 1000 € και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μαντολίνα

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από μαντολίνα. Για κάθε όργανο υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατασκευή του, η ενδεικτική τιμή του καθώς και πλήθος από φωτογραφίες με δυνατότητα μεγέθυνσης.
Εκτός από αυτές υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες οργάνων που η τιμή τους καθορίζεται από την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Πάντοτε βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε όργανο κάνοντας την προσωπική σας επιλογή σε υλικά και φιγούρες για κατασκευές από 900€ και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ιδιοκατασκευές

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε μια σειρά από ιδιοκατασκευές.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.